Wydawca: Hadmer
ul.Wyrobka 1/27
80-288 Gdańsk
Adres redakcji: ul.Wyrobka 1/27
80-288 Gdańsk
Redaktor naczelny:Jacek Bandzmer
Redaktor pomocniczy:Dorota Bandzmer
Projekt graficzny strony: Anna Moderska